+

AB-440 Ochrana proti přetížení

Je instalovaná ochrana proti přetížení za místem změny průřezu správně provedena podle čl. 433.2.2 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010? Hodnoty jištění a kabelů jsou uvedeny na obrázku.

 

 

 

Proud IB mezi jističem F1 a bodem „0“ je 25 A, proud IB mezi bodem „0“ a jističem F2 je 15 A.

a) První podmínkou je ochrana před zkratovým proude Impedance v bodě odbočení „0“ je 0,4 Ω. Potom zkratový proud I = 230/0,4 = 575 A. Požadovaná doba odpojení je 0,4 s.

b) Podle čl. 434.2 je vypočítaná hodnota doby t, při které dojde k ohřátí kabelu na 160 °C, rovna 0,64 s. To znamená, že k odpojení jističe F1 (32 A, charakteristika B) dojde dříve, než je dosaženo teploty 160 °C.

t = (k*s/I)2 = (115*4/575) = 0,64 s

c) Podmínka čl. 411.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 je splněna.

Zs x Ia  ≤ U0         Ia jističe 32 A, charakteristika B je 160 A

0,4 x 160 ≤ 230

64 ≤ 230

d) Čl. 431 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 je také splněna. Iz kabeluCYKY 5x 4 pro uložení na vzduchu je 34 A.

IBInIz                                    15 ≤ 25 ≤ 34

e) délka od odbočení z bodu „0“ k jističi F2 je menší než 3.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 6. 2020
Aktualizováno: 6. 7. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL