+

AD-605 Určení Ex zóny a hromosvod

Řešíme elektroinstalaci a ochranu před bleskem nového objektu. Tento objekt bude z ocelové konstrukce, na střeše objektu bude umístěn čpavkový kondenzátor.

V současné době řešíme stanovení vnějších vlivů. Byl vysloven názor, že na čpavkovém potrubí kondenzátoru (u kondenzátoru, úplně nahoře) jsou umístěny pojišťovací ventily a je zde tudíž nutno stanovit Ex zónu a tudíž pohlížet na stavbu jako stavbu s rizikem výbuchu.

Dále budou vedle střechy nebo boku stavby výdechy havarijního větrání strojovny chlazení (čpavkové chlazení, strojovna je vedle nového objektu), na které by se vztahovala stejná povinnost.

Havarijní větrání není běžně v provozu. Spouští se pouze při úniku čpavku a v té době dochází k odpojení celé ostatní elektroinstalace strojovny chlazení.

Otázka tedy zní, zda je nutné kolem pojišťovacích ventilů a výdechů havarijního větrání určovat dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Ex zónu (zóna 2)?

Nebo se dle této normy dle článku 1 jedná o „katastrofické poruchy nebo výjimečná selhání, které jsou mimo rámec abnormálních stavů“ a není nutné zóny dle této normy určit?

Pro objekt bude samozřejmě vyhotovena dokumentace pro hromosvod, ale jestli má být budova stavba s rizikem výbuchu, bude to dost rozdíl.

Na vedlejší stávající budově strojovny chlazení (kde jsou také kondenzátory i výdechy havarijního větrání) dle protokolu žádné takové zóny určeny nejsou.

Václav Kodad

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 9. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL