+

AC-431 Umístění svodičů přepětí

Mám dotaz ohledně umístění svodičů přepětí 110 kV.

Jedná se o zděnou budovu, kde je umístěn zapouzdřený modul sF6 GIS 110 kV. Přípojka pro tento modul je provedena T-odbočením z volného vedení vvn přes průchodky 110 kV, které jsou umístěny na fasádě budovy. Svodiče přepětí 110 kV jsou umístěny za průchodkami společně s modulem GIS uvnitř budovy. Svodiče chrání rozváděč GIS na jeho přívodu. Otázka je, zdali toto řešení není v rozporu s normou a svodiče přepětí nemají být umístěny před průchodkami a vstupem do budovy. Po prostudování norem PNE 33 0000-9, ČSN 33 3201, ČSN 33 3210, ČSN EN 60099-5 ed. 3 jsem rozpor nenašel. Rozvodna byla uvedena do provozu v roce 2007.

Jiří Cach

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 10. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL