+

AD-611 Normální vlivy

Článek NA 512.2.5 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 obsahuje text: „Pro jednoznačné vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu této normy považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol“.

Přiřazení vnějších vlivů podle přílohy ZA ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, bylo dáno ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1:2010 tabulka NA.4. Uvedenou normu nahradila od 7. 7. 2020 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, která však neobsahuje údaje uvedené v tab. NA.4 předchozí normy.

Co se má nyní považovat za vnější vlivy normální?  Musí se protokol o určení vnějších vlivů vypracovat vždy, když nejsou normální vnější vlivy definovány?


V odpovědi na otázku AD-610 je popsáno vše, co se může v garáži nacházet:
„V garáži se bude skladovat několik kanystrů benzínu, protože má motorovou sekačku (pilu, křovinořez apod.), dále tam bude skladovat také barvy (na plot, vrata, dřevěný altán apod.), případně další elektrické nářadí a spotřebiče obvykle používané k opravám domu prováděným svépomocí“.

Jaké vnější vlivy stanovit pro Vámi popsanou garáž?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 12. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL