+

AE-678 Elektrická instalace na plavidle

Při rekonstrukci elektrického rozvodu na malém plavidle jsem narazil na nepochopení ČSN EN 60092-507 ed. 2 čl. 7.3.1 výjimky popsané v odstavcích a), b). Za baterkou není ve vzdálenosti 200 mm jištění, ale je instalovaný odpínač a jsou položené napájecí jednožilové kabely délky 2 m v ochranné trubce. Tyto izolované kabely končí na startéru motoru a v rozváděči s jištěním dalších obvodů instalace.  

Nerozumím výjimkám:
a) co znamená kabel chráněný proti otěru a má kontakty s vodivými plochami,
b) to samé s přívodem od baterie k rozvodné desce nebo rozváděči.

U těchto dvou alternatívních způsobů musí být instalován odpínač baterie nebo jistič, který umožňuje ruční odpojování. Nevím, jestli můj způsob bude správný. Za baterii instalovat odpínač, jednožilové kabely uložit do lišty nebo ohebné izolační trubky, vytvořit dvojitou izolaci. Jednožilové napájecí kabely nepřekročí délku 2 m.

František Sitka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 1. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL