+

AB-443 Zatížení jednožilových kabelů

Řešíme problém výpočtu zatížení jednožilových vodičů typu 1-AYY 3 x 1 x 500 + 240 mm2 uložených v zemi. Každý vodič bude uložen ve vlastní trubce do trojúhelníku a vzdálenost mezi paralelními trojsvazky bude 250 mm. Kolik paralelních kabelů potřebujeme pro 1 800 A a pro kabel 1-AYY 3 x 1 x 500 + 240 mm2 s tímto uložením? V programu Sichr jsme spočítali, že potřebujeme minimálně 6 paralelních trojsvazků vodičů v trubkách v zemi.

Chtěli bychom si ověřit výpočet dle normy ČSN 33 200-5-52 ed. 2, ale nemůžeme v normě najít redukční koeficient pro trojsvazek 3 jednožilových kabelů v trubkách.

Můžete nám prosím sdělit, podle kterých tabulek máme počítat zatížení uvedeného uložení a uvedených kabelů (co jednožilový kabel, to trubka)?

Marek Jagla

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 2. 2021
 
 
Facebook Obchod IN-EL