+

AC-440 Uzemnění hromosvodu (Doplňující otázka 8. 5. 2021.)

U bytového domu z počátku 80. let se bude provádět instalace hromosvodu. Pro uzemnění se použijí svislé zemniče. Podle čl. 5.4.2.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2 se jedná o uspořádání typu A. Zemniče musí být u každého svodu. Svody budou čtyři. V domě není hlavní uzemňovací svorka.
1. Otázka je, zda se musí hlavní uzemňovací svorka zřídit.
2. Pokud ano, potom zda na ní musí být všechny jednotlivé zemniče typ A připojeny, nebo mohou být propojeny mezi sebou a do hlavní uzemňovací svorky bude veden jen jeden uzemňovací přívod.
3. Pokud by se hlavní uzemňovací svorka nemusela zřídit, zda musí být mezi sebou zemniče propojeny.

Ing. Josef Havel

Doplňující otázka:
Ve Vaší odpovědi jste mi ocitoval normu ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života. Ta stanovuje v článku 5.4.2.1 zcela jednoznačně, že uspořádání uzemnění typu A je tvořeno svislými nebo vodorovnými zemniči instalovanými vně chráněné stavby, které jsou spojeny s každým svodem, nebo ze základových zemničů, které netvoří uzavřenou smyčku. Nepředpokládám, že by u bytového domu z Vašeho dotazu bylo možné zřídit uzemňovací soustavu typu A s využitím základových zemničů, i když je pravděpodobné, že základový zemnič byl při výstavbě objektu zřízen.
Z výše uvedeného ustanovení ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 vyplývá, že zemniče (svislé nebo vodorovné) musí být spojeny se všemi svody bez ohledu na to, zda je či není zřízena hlavní uzemňovací svorka.

Doplnění otázky:
Stále mi není jasné ustanovení čl. 5.4.2.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012, zda spojení zemniče typu A se všemi svody je myšleno tak, že spojení je provedeno propojením svodů na střeše (na obrázku červené čáry), nebo má být spojení zemničů provedeno na úrovni země (modrá čára) . Potom je otázka, v jaké hloubce. Uděláme-li podle normy spojení v hloubce min. 50 cm, potom se bude jednat o typ zemniče B a nemusíme tam dávat tyčové zemniče.

Ing. Josef Havel

 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 4. 2021
Aktualizováno: 8. 5. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL