+

AE-693 Rozváděč a jeho vypínání

Mám dotaz k provedení úpravy rozváděče.

V areálu výrobní společnosti se instaluje nová rozvodna vn včetně nového transformátoru TR2 2 000 kVA a rozváděče RN1 pro posílení příkonu. Stávajícím způsobem je areál napojen ze stávajícího transformátoru TR1 1 000 kVA a rozváděče RS1. Investor teď požaduje, aby se stávající rozváděč RS1, který plní úlohu hlavního rozváděče areálu, stal podružným rozváděčem. Hlavní rozváděč bude nově RN1. Z něj bude napájen stávající rozváděč RS1, který se tak stane podružným. Avšak investor požaduje, aby stávající vedení z TR1 do RS1 bylo zachováno. V případě poruchy na TR2 by tak mohl být zásobován rozváděč RS1 z původního transformátoru TR1. Původní přívodní kabel zůstane zachován pro případné zálohové napájení. Oba transformátory nebudou provozovány současně. U obou přívodů se neuvažuje paralelní chod transformátoru (obě napětí nn by se potkávala v rozváděči RS1). Rozváděč RS1 tedy bude možné napájet ze svou různých stran – původní vedení TR1 a nové vedení z TR2 přes RN1. Z důvodu, že je stávající rozváděč RS1 malý, nelze do něj nainstalovat vypínací prvek ze směru nového vedení od RN1. Je tedy uvažováno s ukončením přívodních kabelů v původním rozváděči RS1 přímo na přípojnicích s tím, že nový hlavní vypínač stávajícího rozváděče RS1 bude umístěn v novém rozváděči RN1 a bude ovládán dálkově ze stávajícího rozváděče RS1. Je možné, aby rozvaděč RS1 fyzicky neobsahoval vypínací prvek (hlavní vypínač) ze směru od RN1? Stále by obsahoval „hlavní vypínač“ ze směru TR1, ale ze směru TR2 nelze instalovat nový „hlavní vypínač“. Rozváděč RS1 by byl vybaven pouze vypínacím tlačítkem, které ovládá vypínací cívku jističe v nadřazeném rozváděči RN1 (na vývodu). Byla by tak splněna podmínka vypnutí rozváděče od napájení tlačítkem na jeho dveřích, ale vypínaný jistič by byl v jiném rozváděči (rozváděče jsou od sebe vzdáleny cca 20 m a nejsou navzájem viditelné). Pro vysvětlení mohu zaslat i jednoduchý výkres.

Jiří Komůrka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 5. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL