+

AE-694 Uspořádání obvodů

1. ČSN 33 2000-1 ed. 2 uvádí ve své příloze B v odstavci B.1.14.1 tuto definici elektrického obvodu: Obvod zahrnuje fázové vodiče, ochranné vodiče (pokud jsou), ochranné zařízení a přiřazený spínací přístroj a další spínací a řídicí přístroje a doplňky. Ochranný vodič může být společný pro několik okruhů.

Otázka: co mysleli v této souvislosti normotvůrci termínem "okruh"?

2. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 uvádí v odstavci 521.8.2 Použití společného nulového vodiče pro více hlavních obvodů se nedovoluje.

Otázka: jak lze v daném kontextu rozumět termínu "hlavní“ obvod?

3. Mějme jeden světelný jednofázový rozvětvený obvod vedený v trubkách se třemi odbočnými krabicemi se čtyřmi svítidly nezávisle spínanými nástěnnými vypínači připojenými na odbočky z průběžného fázového vodiče. Nulové vodiče od svítidel jsou v týchž krabicích připojeny na průběžný nulový vodič, stejně tak u vodiče ochranného. Vodiče CY jsou vedeny v trubkách, nejde o kabely. Požadavek uživatele je spínat svítidla instalačními relé umístěnými v rozváděči – úplném krytu.

Otázka: Lze fázové vodiče od svítidel zavést až do krytu na svorky příslušných relé, přičemž nulový i ochranný vodič by byly ponechány tak, jak jsou (4 spínané fázové + 1 nulový + 1 ochranný), nebo je třeba i každý nulový a ochranný vodič od svítidla zavést až do krytu samostatně? Připomínám, že se jedná o jeden obvod vypínatelný jedním jednofázovým jističochráničem, tedy se domnívám, že nejde o situaci popisovanou v odstavci 521.8.2 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Palička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 5. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL