+

AK-174 Zdravotnické prostory – přechod TN-C/TN-S

V ČSN 33 2000-7-710 (čl. 710.312.2) je uvedeno, že „v lékařských prostorách a objektech nesmí být síť TN-C použita jinak, než pouze k napájení hlavního rozváděče budovy“. Jinými slovy – přechod soustavy z TN-C na TN-S musí být proveden v prvním rozváděči objektu.

Prosím o vyjádření, zda přívody s průřezem větším než 6 mm2 pro podružné rozváděče v suterénu budovy (sloužící pouze pro skladovací prostory, dílny, kotelnu) musí být také již v soustavě TN-S. Tento dotaz mám i na stoupací vedení od hlavní rozvodny objektu pro podružné rozvaděče v jednotlivých podlažích, ze kterých budou napájeny koncové rozváděče jednotlivých ordinací.

Poznámka: Vodič hlavního pospojování od HOP k rozváděčům na jednotlivých podlažích a dále na přípojnici PA v rozvodnicích ordinací bude navržen.

Semilský

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 9. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL