+

AH-774 Ještě k opakovaným zkouškám a opakovaným revizím elektrických spotřebičů

Před chvílí jsem Vám zaslal dotaz ohledně ČSN 33 1600 ed. 2 změny Z2.

Teprve pak jsem na Vašich stránkách narazil na dotaz AH-772. Moje úvaha úzce souvisí s mým předešlým emailem a v něm uvedené otázce.

Na doplňující dotaz pana Jana Fíka uvádíte v odpovědi, že po datu účinnosti jsme povinni se plně řídit aktuálním předpisy. To jistě máte pravdu. Ale lhůty revizí si určuje provozovatel, a to tak, že bude respektovat lhůty uvedené v normách, případně si je může upravit na základě interního předpisu a tedy je může i zkrátit (prodloužení nedoporučuji). Nevidím tedy nejmenší důvod provádět opakované ověřování a vystavovat o tom doklad a v další periodě stejný doklad se stejnými postupy nazývat dokladem o opakované revizi. A to proto, že při opakované revizi jsou její součástí i opakované zkoušky. Takže klidně si provozovatel může nastavit systém, že bude dělat opakované revize ve lhůtách opakovaných zkoušek. Je tomu tak? Pokud tomu tak je, tak se v podstatě na lhůtách opakovaných revizí, dříve pravidelných revizí, de facto nic nemusí měnit.

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 9. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL