+

AH-778 Lhůty revizí

V administrativní budově (7. NP) provádí revizní technik pravidelné revize elektrické instalace celé budovy 1x za 2 roky. Součástí revizí je i rozvodna nn, strojovny, garáže (parkují vozidla na LPG i CNG), kanceláře, lapol, SHZ, společné prostory... Z hlediska PBŘ je objekt členěn na několik požárních úseků. Konstrukce provedeny jako železobetonový skelet, ostatní zděné. Obvodový plášť je tvořen sendvičovou konstrukcí s tepelnou izolací. Stropy jsou železobetonové monolitické. V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli, že se jedná o zařízení třídy I. skupiny D dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. V protokolu o určení vnějších vlivů je pouze jedna tabulka z ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a všechny prostory určeny jako normální. Je tedy nutné provádět pravidelné revize elektrických instalací každé 2 roky, nebo může provozovatel lhůty upravit např. Místně provozním bezpečnostním předpisem nebo Řádem preventivní údržby?

Lang

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 10. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL