+

AD-623 Bezpečnostní list ethanolu

Firma požádala o stanovení vnějších vlivů v místnosti, kde ředí ethanol s vodu. V této místnosti se neskladují nádoby s lihem. Po naředění ihned opouští lahev místnost. Komisí bylo stanoveno, že v místnosti není prostřední s nebezpečím výbuch. V bezpečnostním listě v odstavci "Pokyny pro bezpečné zacházení" je P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí. Co má větší váhu? Protokol vnějších vlivů nebo bezpečnostní list?

Jiří Velich

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 6. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL