+

AH-788 Provádění revizí nepřipevněných spotřebičů po 1. 7. 2022

Mám dotaz ohledně provádění opakovaných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů po 1. 7. 2022, tedy v době platnosti zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících nařízení vlády. Dle návrhu NV o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, který 22. 6. 2022 projednala vláda ČR a je před podpisem nejsou dle § 3, odst. 2 elektrické spotřebiče, nářadí a přístroje již "vyhrazená elektrická zařízení". Jak to tedy bude dál s prováděním opakovaných revizí na těchto zařízeních? I když stále platný zákon č. 309/2006 Sb. požaduje provádění revizí, bude nutno tyto revize provádět, a s jakou kvalifikací? Osvědčení vydávána TIČR jsou pro provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení, ale spotřebiče již vyhrazenými zařízeními nebudou. Bude muset nadále revize spotřebičů provádět revizní technik s osvědčením dle § 9, nebo bude v ČSN 33 1600 ed. 2 provedená úprava ohledně kvalifikace pro provádění revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů?

Jiří Peterek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 7. 2022
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL