+

AG-476 Připojení FVE

Při revizi elektrické instalace rodinného domu jsem zjistil, že při instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) dochází k vypínání přívodního vodiče PEN. Stávající přívodní kabel CYKY 4 x 10 z ER rozváděče byl instalační firmou FVE přepojen z hlavního rozváděče rodinného domu RD do rozváděče FVE. Zde je ukončen na 4pólovém přepínači (Bypass), na který jsou připojeny jednotlivé přívodní fáze L1, L2, L3 a vodič PEN. Dále je na přepínač připojen přívod z FVE CYKY 5 x 6 a vývod CYKY 4 x 10 do rozváděče RD. V poloze přepínače "0" (vypnuto od sítě ČEZ a FVE) dochází k vypínaní vodiče PEN, kdy na sběrně PEN rozváděče RD není žádný potenciál (Zs = 15,0 Ω je spíše hodnota odporu základového zemniče). Při konzultaci se zhotovitelem, zda je vypínání vodiče PEN v pořádku mi bylo sděleno, že "oni vypínat vodič PEN musí" a zhotovení je dle ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 a ČSN EN 62446-1. Dále v rozváděči FVE dochází k rozdělení TN-C na TN-S a opětovnému spojení soustavy.

Dle mého názoru je tento stav v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 531.2.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.4.3. V uvedených normách ČSN 33 2000-7-712 ed. 2ČSN EN 62446-1 jsem možnost přerušení vodiče PEN nenašel. Děkuji za Vaše vyjádření.

Jiří Citerbart

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 2. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL