+

AD-630 Opatření k zajištění bezpečnosti ve skladu papírových kartonů

Řešíme stávající sklad obalů (papírové kartony, cca 800 m2, konstrukce budovy zdivo, beton), u kterého je denní místnost se šatnou, oddělená pouze pletivem. Ve skladě i v denní místnosti jsou v protokolu vnějších vlivů jiné než normální BE2, AE4, AG2. Ve skladě je malý provoz a prašnost není velká, řekl bych typická pro jakýkoli běžný průmyslový objekt.

Vztahuje se podle Vás na tento prostor kapitola „422 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru“ z ČSN 33 2000-4-42 ed. 2? Pokud ano, v ČSN 33 2000-7-718 je tento doplněk: „718.422.Z1 Elektrické obvody pro podružné elektrické zařízení musí být vypínatelné pro čas bez přítomnosti osob.“. Dále je uvedeno, že se to týká mimo jiné místností právě pro odpočinek a šaten. Není nám jasné, co je to „podružné elektrické zařízení“, respektive jestli a jaké obvody by bylo třeba vypínat po ukončení pracovní doby a odchodu pracovníků.

Lubomír Jindra

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 2. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL