+

AC-463 Fotovoltaika a ochrana před bleskem

8 metrů vysoký přízemní rodinný dům (RD) s půdní vestavbou, který byl postaven na začátku 20. století, po mnoha rekonstrukcích nevyžadujících stavební povolení, nikdy neměl a nemá ochranu LPS. Objekt nemá základový zemnící pásek, ani jiné uzemnění – je bez hromosvodu. Ve vzdálenosti cca 30 m na hranici pozemku je na průběžně neuzemněném sloupu venkovního vedení distribuční sítě umístěna domovní skříň (HDS), z níž je napojen zemní kabel AYKY 4 x 16 do elektroměrového rozváděče ve fasádě domu (zde Z sítě 0,32 Ω). Nyní se na sedlové střeše s dřevěnými krovy tohoto RD instalovala fotovoltaická výrobna 8 kWp. Panely FVE jsou umístěny v rovině s hřebenem střechy, avšak ho nepřesahují, střecha je vodivá, kryta Al šablonami krytými nátěrem (tloušťka Al šablon je 0,6 mm) připevněnými k dřevěné střeše. Dále je výrobna vybavena bateriovým systémem pro akumulaci energie. Veškerá technologie a rozváděče jsou umístěny v pracovně majitele RD. Hliníkové profily pro upevnění panelů FVE jsou mezi sebou vodivě propojeny vodičem CYY 16 mm2. Toto ekvipotenciální propojení je dále zavedeno spolu s vodiči H1Z2Z2-K 4 mm2 v délce 14 m přes SPD do střídače v pracovně. Vodiče DC spolu vodičem ekvipotenciálního pospojení jsou vedeny v plastové chráničce KOPOS (trubka ohebná, 2320/LPE) vnitřkem půdního prostoru, připevněny na cca 120letých dřevěných trámech a prknech střešní konstrukce, dále podhledy ve vnitřních prostorech obytného objektu ke střídači. Vodič ekvipotenciálního pospojení je napojen na nově uzemněnou svorkovnici MET vedle střídače. Tato svorkovnice MET je odtud napojena vodičem CYY 16 mm2 na nově zřízené tyčové uzemnění s odporem 10 Ω.

Otázky, které řeším jsou:
1. Vznikla s takto provedenou instalací panelů FVE na RD normativní potřeba zřízení nové regulérní ochrany LPS?
2. Při jakých dalších opatřeních předepsaných mi normou ČSN 33 2312 ed. 2 mohu vést vodiče DC z panelů FVE umístěných v prostoru LPZ 0, resp. LPZ 0A na podkladech stupně hořlavosti C2, resp. třídy reakce na oheň D nebo je nemohu vést těmito prostory vůbec z důvodu zavlečení bleskového proudu přímo do objektu a prostor stupně hořlavosti C 1-C 3?

Poznámka:
Moje otázka vychází a nepřímo navazuje na zodpovězenou otázku AC-414.

Závěrem: mnou výše uvedená a popsaná instalace nově vzniklé FVE je skutečná a z hlediska ochrany před atmosférickým přepětím na starších objektech běžná.

Jiří Doleček

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 4. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL