+

AE-739 Evakuační rozhlas

Chci vás požádat o informaci týkající se projektování evakuačního rozhlasu.

Nepodařilo se mi najít žádnou současně platnou normu na vyprojektování evakuačního rozhlasu nebo také požárního rozhlasu. Nejblíže je norma ČSN EN 50849 Nouzové zvukové systémy, kde je ale výslovně uvedeno, že ji nelze použít pro evakuační účely.

Jan Škrabánek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 9. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL