+

AE-482 Požární úseky

Obracím se na Vás s dotazem ohledně vysvětlení znění článku 4.4.2.1 ČSN 73 0848. Článek pojednává o požární odolnosti rozváděčů, jejichž funkčnost při požáru není nutná, a to směrem zevnitř, ven, ve vyjmenovaných případech. Mezi těmito případy je vyjmenováno i umístění rozváděče v požárním úseku bez požárního rizika. Požární úseky bez požárního rizika jsou prostory, kde požární zatížení není větší než 7,5 kg/m2.

V této souvislosti mě tedy zajímá případ, kdy u stavby rodinného domu je v PBŘ stanoven jeden požární úsek pro celý objekt. Jedná se o přízemí budovu a dle vypočteného požárního zatížení byl objekt zařazen do prvního stupně požární bezpečnosti (I. SPB). Vypočtené požární zatížení je vyšší než 7,5 kg/m2.

Otázka 1:
V takovém případě musí být rozváděč i u rodinného domu proveden v požadované požární odolnosti dle článku 4.4.2.1 ČSN 73 0848, případně musí být vybaven alternativním hasícím zařízením?

Otázka 2:
Jak by to bylo hypoteticky, kdyby bylo požární zatížení menší než 7,5 kg/m2? Musí být také rozváděč proveden dle výše uvedeného článku?

Znění článku ve mě na první pohled vzbuzuje dojem, že by pak rozváděče s požadovanou odolností v podstatě musely být všude. Nicméně po zamyšlení mi vychází, že když bude požární úsek s větším zatížením jak 7,5 kg/m2 a nebude tedy považován za prostor bez požárního rizika a nebude se jednat o prostor, který je v dalších bodech vyjmenován v článku 4.4.2.1 ČSN 73 0848, pak rozváděče být požárně odolné nemusí. Proto mám poslední otázku.

Otázka 3:
Byl tedy do tohoto článku zařazen požární úsek bez požárního rizika autory této normy z toho důvodu, že u takového úseku by rozváděč bez požárních odolností zvyšoval požární riziko, a proto v takovém prostoru je v normě tento požadavek?

Pokud jsem úplně mimo, prosím tedy o vysvětlení a uvedení příkladů prostorů, kde nemusí být rozváděč s požární odolností.

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 5. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL