+

AD-649 Vnější vlivy – protipožární opatření ohledně vnějšího vlivu BD

Chtěl bych se ujistit, zda postupuji správně při vytváření protokolu o určení vnějších vlivů z hlediska stanovení vnějšího vlivu BD.

Ze školení od pana Ing. Hlavatého plyne, že pokud se jedná o občanskou výstavbu, nebo kde je pracoviště a tedy zaměstnanci, pak je vliv BD vždy BD2-4.

 

Poznámka:

Občanská výstavba a pracoviště dle ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.422.2.101.

 

Jedná se mi konkrétně o výrobní halu, kde jsou logicky pracoviště a tedy zaměstnanci. Rozvody v hale jsou provedeny na povrchu v drátěných žlabech. Úniková cesta je tedy celá hala až k východu z ní. Pak je tedy vliv BD3 (snadná evakuace).

Pro vnější vliv BD2-4 platí: Preventivní opatření viz související požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 + Změna Z2, čl. 422.2.1, požadavky ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 a požadavky ČSN EN 50172, čl. 4.4.

„Systémy vedení v únikových cestách musí být jen tak krátké, jak je to prakticky možné a musí být nešířící plamen. U kabelů je shoda s tímto požadavkem dosažena použitím minimálně třídy Cca-s1, d2, a1 pro kabely instalované v prostředí BD2, BD3 a použitím minimálně třídy B2ca-s1, d2, a1 pro kabely instalované v prostředí BD4.“

Pro BD3 jsou předepsány kabely třídy Cca-s1, d2, a1. Vznesl jsem dotaz na kabelovnu, aby mi poslali typy kabelů tohoto typu. Odpověď byla, že takové se u nás nevyrábí a nahrazují se kabely o třídu vyšší tedy B2ca-s1, d2, a1.

Pak tedy předepisuji použití těchto kabelů (např. CXKH-R ...).

Otázka:

1. Postupuji tedy správně a musí být použity kabely s třídou B2ca...?

2. Pokud investor chce použít kabely CYKY z ekonomických důvodů, lze toto např. napsat do protokolu, kdy celá komise odsouhlasí toto řešení a je tedy možno použít kabely CYKY? Ale osobně si nemyslím, že by rozhodnutí komise bylo nadřazeno požadavkům normy...

Závěrem:

Investoři si asi budou muset zvyknout na stále se zvyšující požadavky na bezpečnost jak osob, tak majetku.

Pavel Matura

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 5. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL