+

AD-096 Přílohy k protokolu o určení prostředí

OTÁZKA:
Přílohy k protokolu o určení prostředí
Jsem členem komise, která určuje ve velkém průmyslovém závodě prostředí z hlediska úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-3. Norma doporučuje, aby přílohou protokolu byla tabulka s vlastnostmi hořlavých látek (plynů,par a kapalin). V závodě jsou používány řádově stovky různých druhů hořlavých i nehořlavých látek všech skupenství. Lze tabulky uvedené v příloze NL, ČSN 33 2000-3 nahradit pouhým soupisem těchto látek v jednotlivých prostorech a na chemické vlastnosti se odvolat do Bezpečnostních listů dle vyhl. č.27/1999 sb. od jejich výrobců. Bezpečnostní listy tyto informace zpravidla obsahují a jsou každému v závodě přístupné v elektronické podobě na podnikovém intranetu.
Otázku podává: Jan Škrabánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 12. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL