+

AD-098 Osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení

OTÁZKA:
Osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení
V březnu 2004 byla zrušena ČSN 36 0450 a byla nahrazena ČSN EN 12464-1. V nové normě se změnil čl. 4.3.2 a 4.3.3 pojem rovnoměrnosti osvětlení. Není mi zřejmé, jak vypočítat rovnoměrnost osvětlení. V ČSN 36 0450 se vycházelo z následujících vztahů: E min - osvětlenost minimální, Ep - osvětlenost průměrná, r - Emin/Ep - minimální rovnoměrnost (např. V ČSN EN 1837 je minimální rovnoměrnost osvětlení dána vztahem Emin/Em). Prosím o porovnání staré a nové normy včetně výpočtu a případné souvztažnosti dalších norem např. ČSN EN 1837.
Otázku podává: Jan Vyčítal
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 1. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL