+

AC-043 Kovový komín jako jediný náhodný jímač a svod pro celý objekt

OTÁZKA:
Kovový komín jako jediný náhodný jímač a svod pro celý objekt

Řeším spor s revizním technikem týkající se ochrany objektu před úderem blesku. Objekt, v tomto případě kotelna, je vybaven komínem o výšce 8,5 m, který je celý kovový. Jeho vnitřní plášť je tvořen t rubkou o vnitřním průměru 270 mm a tloušťka stěny trubky je 8 mm. Průřez vnitřního pláště je tedy téměř 70 cm2. Tato trubka je i z mechanického hlediska velice dobře upevněna a při podlaze kotelny je komín spojený s uzemňovací soustavou. Domnívám se tedy, že tato konstrukce vyhovuje jak mechanicky tak elektricky. Od hořlavých materiálů je komín dostatečně vzdálen a navíc je asi 60 cm na hřeben střechy obezděn. Tedy dle mého názoru může být konstrukce komínu použita jako náhodný jímač i svod a není je dále vybavovat strojeným jímacím zařízením ani svodem. Revizní technik ale trvá na vybudování strojeného jímače a svodu.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 2. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL