+

AD-110 Instalace a nebezpečí požáru

OTÁZKA:
Instalace a nebezpečí požáru

1) Jak je to s požadavkem na požární odolnost instalačních krabic rozvodu nouzového osvětlení a protipožárních instalací, a sice pro instalaci volně uloženou a pod omítkou. Byla to i součást dotazu p. Netrvala z 4.3.2005, setkávám se se stejnou praxí, tj. s použitím běžné krabice při uložení instalace pod omítkou.

2) K umístění a využití svítidel NO: ČSN EN 1838 a ČSN EN 50 172 specifikuje pojem bezpečnostní značka s vnějším osvětlením a BZ s vnitřním osvětlením. Dále normy specifikují umístění svítidla (čl. 4.1. ČSN EN 1838) a umístění směrových značek (čl. 2 ČSN EN 50172). Na značky jsou kladeny požadavky dle čl. 5 ČSN EN 1838, z nichž podstatným je požadavek na jas 2cd/m2, a požadavek nařízení vlády č. 11/2002, kde je stanoveno, že musí být značky nasvětleny, pokud nejsou z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu. Z těchto požadavků jednoznačně nevyplývá, zda NO lze koncipovat pouze jako "osvětlující" prostor a tím i značky, nebo je nutné značky osazovat přímo na svítidla (piktogramy), čímž se navyšuje počet svítidel, el. příkonu a tím možného zdroje poruch. Bohužel obě uvedené ČSN EN pojmy značek s vnitřním a vnějším osvětlením pouze definují, ale již nepoužívají. Prosím o názor na tuto problematiku, neboť jsem se setkal s oběma výklady od odborně zdatných osob a osoba, která trvala na tzv. piktogramech umístěných na svítidlech, zcela pro nouzové osvětlení odmítá použití fotoluminiscenčních značek nebo jejich nasvětlování.

3) Zda existuje normový specifický požadavek na centrální zdroj nouzového osvětlení, zda musí být jednoúčelový, nebo jej lze využít také např. pro napájení systému EPS, evakuačního rozhlasu apod. ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 toto neřeší.

4) Jak je to s požadavkem na odolnost el. vypínačů a instalačních krabic v chráněných únikových cestách, a sice pro instalace nesloužící k protipožárnímu zajištění volně vedené a pod omítkou. Dosavadní diskuse se vedla pouze okolo rozváděčů.

Otázku podává: Daniel Hajzler
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 4. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL