+

AD-112 Nebezpečí výbuchu prachu od obilí

OTÁZKA:
Nebezpečí výbuchu prachu od obilí

Provozovatel el. zařízení neměl k dispozici protokol o určení vnějších vlivů a ten si následně sám zpracoval tak, jak ukládá ČSN 33 2000-3. Jedná se o sklad obilí. Určené vlivy - BE2N1 a BE2N2 a další. Dále je uveden odkaz na nařízení vlády č. 406/2003 Sb. Klasifikace prostorů: po dobu naskladnění a vyskladnění vzniká zóna 22.
1. Je nutné při určování vnějších vlivů používat ustanovení nařízení vlády č. 406/2003 Sb.?
2. Je opravdu v prostoru přesýpání obilí nebezpečná výbušná zóna 22? Osobně si myslím, že taková koncentrace tam nemůže vzniknout.
3. Může v takto stanoveném prostoru provádět revizi revizní technik s oprávněním typu A?

Otázku podává: Vysloužil
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 5. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL