+

AG-105 Uložení kabelů v zemi

OTÁZKA:
Uložení kabelů v zemi

Rád bych si ujasnil, jak mají být uloženy kabely v zemi v souladu s normami. Jedná se o 15 kabelů 400V pro napájení čerpadel, které budou v souběhu v jednom výkopu a ze kterého budou postupně jednotlivé kabely odbočovat. Vedení bude v prostoru Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem. V části trasy budou uloženy ve volném terénu - zde má být dle 33 2000-5-52 čl. 521.N11.16.1 minimální mezera dle tab. 52HN11 - tj. pro silové kabely do 1kV 5cm vnější a 10cm osová vzdálenost. Konec článku toto ale popírá, když je psáno, že kabely do 1kV se mohou klást i těsně vedle sebe, nad (pod) sebou. Dále je hned v dalším článku (521.N11.16.3) psáno, že klást kabely v celé délce ve vrstvách nad (pod) sebou se nedovoluje. Norma ČSN 73 6005 vzdálenosti stanoví úplně jinak, a to pro kabely do 1kV na 5cm mezi plášti. Dá se obecně říci, podle čeho se vlastně máme řídit, nebo je to dáno dalšími místními podmínkami?
Pod komunikací budou kabely uloženy v plastové chráničce HDPE. Je možno uložit do jedné chráničky více kabelů, pokud bude upravena jejich zatížitelnost? Je nutno dále dodržet vzdálenosti mezi jednotlivými chráničkami, nebo tyto již mohou být u sebe? Vedení v plastových HDPE chráničkách v zemi se má využít článek 521.N9 (ČSN 33 2000 5-52) nebo 521.N11.9.4?

Otázku podává: ----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 6. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL