+

AC-021 Umístění přepěťových ochran rozvodu nn

OTÁZKA:
Umístění přepěťových ochran rozvodu nn
Postačuje ochrana venkovního vedení NN u PTR (jeden vývod AES a dva vývody volné vedení) před atmosferickými výboji v rozvaděči RST (mezi hlavním jističem a vývodovým jištěním pro AES a volné vedení jsou bleskojistky ACER 0,440/10 od výrobce rozváděče 3 ks) nebo musí být svodiče přepětí na každý vývod u BTR nebo na první podpěru vývodů samostatně dle ČSN 38 0810. Trafostanice je 22/0,4 kV - v trase AES a volného vedení jsou bleskojistky na konci vývodů.
Otázku podává: Hostaša Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 4. 2003
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL