+

AC-018 Uzemnění kovové konstrukce ocelové haly

OTÁZKA:
Uzemnění kovové konstrukce ocelové haly
Otázka se týká uzemnění kovové konstrukce ocelové haly (ČSN 341390, čl. 113). Jedná se o objekt s ocelovými sloupy délky cca 4,5 m, uloženými z důvodu ochrany před bludnými proudy na izolovaných patkách. Sloupy jsou ve své horní části propojeny horizontální ocelovou konstrukcí se zaručeným elektrickým spojením, další ocelová konstrukce probíhá až ke střeše budovy - viz přiložený výkres. Uzemňovací přívody jsou z důvodu ochrany před bludnými proudy připojeny přes oddělovací členy (diody).

Je možné považovat ocelovou konstrukci za "rozsáhlý kovový předmět probíhající ve vodorovném směru" a spojit jej s hromosvodem na více místech (v místech oddělovacích členů), tedy např. v místech připojení na hromosvod?
Nebo je nutné považovat jednotlivé sloupy za vysoké kovové předměty probíhající svisle budovou a jednotlivě je spojovat s hromosvodem? nestačí propojení s hromosvodem přes vlastní smontovanou konstrukci?

Otázku podává: Ing. Pavel Klein
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 10. 2002
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL