+

AC-010 Dotaz k ČSN 34 13 90 - Hromosvod na farmě koní

OTÁZKA:
Dotaz k ČSN 34 13 90 - Hromosvod na farmě koní
Řeším instalaci hromosvodu na farmě koní, kde hala jízdárny je zapuštěna do svahu tak, že celá železobetonová stěna na delší straně haly je až k hlavě zapuštěna pod zem. To umožnilo pozvolný přechod původního rostlého terénu na střechu této jízdárny a vytvoření střechy posázené vegetací s hloubkou zeminy cca 15 cm. Z této střechy vystupují pouze tři větrací světlíky o ploše 11 x 4 metry (dva kusy) a 4 x 22 metry (jeden kus). Rozměry haly jsou cca 65 x 30 metrů. Střecha je nekovová s nosníky ze dřevěných lepených oblouků a nosnou střechou z fošen pokrytou hydroizolací a zeminou s již zmiňovaným porostem.
Je nutno vůbec zřizovat hromosvodovou soustavu na objekt "v úrovni terénu" ?
Je železobetonová konstrukce obvodových stěn se zalitým zemnícím páskem a propojenými armaturami zahrnutá z jedné strany ( a částečně z boků) náchylná k úderu blesku?
Nestačí toto "obvodové uzemnění" samo o sobě k dostatečné ochraně koní proti krokovému napětí. Pakliže připustím, že oplechování světlíku by bylo třeba připojit na uzemnění hromosvodu, existují způsoby jak vést jímací vodič "po trávě" střechy?
Je vhodné přilehlý venkovní parkur který je cca 3x větší opatřovat obvodovým zemničem ?
Upozorňuji, že v těsném sousedství jízdárny stavíme též obslužné budovy "klasického střihu" - tedy zděné, se sedlovou střechou a základovými zemniči, které by mohly mít vliv na kroková napětí v areálu.
Otázku podává: Aleš Šafařík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 7. 2002
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL