+

AC-009 Vzdálenost zabraňující přeskoku mezi hromosvodem a kovovými předměty v jeho blízkosti

OTÁZKA:
Vzdálenost zabraňující přeskoku mezi hromosvodem a kovovými předměty v jeho blízkosti
V normě ČSN 34 1390 čl. 112 je uveden vzorec pro dodržení minimální vzdálenosti mezi částmi spojenými s hromosvodovou soustavou a kovovým (neuzemněným) předmětem uvnitř budovy a = 0,2R + l/10n.
Je-li tento kovový předmět uzemněn, plati vzorec a = l/10n.
Tímto uzemněním se podle vzorce minimální požadovaná vzdálenost dost sníží. Znamená to snad, že když bude tento předmět uzemněn, je zde menší riziko přeskoku el. výboje? A nebo je to proto že se tento výboj částečně svede tímto zemněním?
Ještě dodám, že v mém případě je vnitřní zemnění provedeno vodičem CYA 35 na zemnící lištu PEN v domovním rozvaděči a v případě přeskoku výboje by mohl být tento výboj nebezpečný. Jaký vzorec pro výpočet vzdálenosti mám tedy použít?
Otázku podává: Milan Dvořák
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 7. 2002
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL