+

AG-048 Síť nn v rozvodně 12

OTÁZKA:
Síť nn v rozvodně 12
Pro novostavbu nacházející se v rozvodně VN 110kV, cizího vlastníka než SME, je dle nových směrnic nutné zřídit přípojku NN z distribučního trafa mimo areál rozvodny. Toto je řešeno přívodem AYAKY 3 x 240 + 120 realizovaného SME do pilíře nepřímého měření 160 A u budovy. Dle požedavku SME ve vyjádření je uvedeno : "Požadujeme, aby u definitivního napájení z distribuční sítě NN bylo řešeno oddělení izolačním transformátorem proti zavlečení nebezpečného dotykového napětí do distribuční sítě NN". Stávající elektroinstalace budovy je kompletně v provedení TN-S. Přívod od pilíře k trafu a vývod z trafa do hlavního rozvaděče bude CYKY 4B x 70. Uzemnění budovy je spojeno s uzemněním rozvodny a trafo není nožno uzemnit samostatně, protože je v blízkosti několika zemničů a kabelů. Instalace je provedena TN-S s kabely 5x a 3x a není možné samostatné vedení PE (stávající instalace) a neživé části jsou propojeny s uzemňovací soustavou rozvodny a nelze je rozdělit. Zde se nejedná o zavlečení do instalace, ale do distribuční sítě SME.
Dotazem je :
Připojením instalace na trafo získám síť TN nebo TT, norma toto jednoznačně neřeší. Pokud to bude TN-S je nutné měření svodových proudů. Jak uzemnit trafo. Kde rozdělit N a PE a zda vůbec je mít někde spojené.
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 5. 2003
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL