+

AD-066 Elektroventil v nádrži

OTÁZKA:
Elektroventil v nádrži

Prosím Vás o informáciu, nakoľko STN 33 2000-4-41 : 9/2000 neobsahuje tabuľku 41-NK.
Dodávateľ nám odovzdal malú čistiareň odpadových vôd, v technickej správe uviedol že elektroventil bude umiestnený mimo plastovú nádrž s prostredím vonkajším; AB8; AD4, pritom v skutočnosti je priamo v nádrži ČOV- kde je prostredie určené projektantom mokré; AD8. Je použité 24 V 50 Hz SELV, zdroj i vedenie vyhovuje STN. Elektroventil má krytie IP65, alebo IP54 (skorodovaný štítok) po odskrutkovaní konektoru živé časti nie sú prístupné dotyku. Vyhovuje hodnota SELV 24 V striedavých?

Otázku podává: KOLLÁRIK Klement
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 5. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL