+

AD-059 Stanovení vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých kapalin BE3N2

OTÁZKA:
Stanovení vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých kapalin BE3N2

ČSN 33 2000-3 popisuje prostory s nebezpečím výbuchu BE3N2 jako prostory, kde se vyrábějí, používají, zpracovávají nebo skladují hořlavé plyny nebo kapaliny při teplotách vyšších, než je jejich bod vzplanutí. Za nebezpečné výbuchem se kapaliny považují již při teplotách o 10 °C nižších, než je jejich bod vzplanutí. Například, bude-li bod vzplanutí kapaliny 35 °C, je prostor s nebezpečím výbuchu s teplotou okolí již od 25 °C a vyšší.
Naproti tomu prostory s nebezpečím požáru hořlavých kapalin BE2N3 jsou prostory, kde se vyrábějí, používají, přečerpávají, zpracovávají nebo skladují hořlavé kapaliny při teplotách o více než 10 °C nižších, než je bod jejich vzplanutí. Například, bude-li bod vzplanutí kapaliny 35 °C je prostor s nebezpečím požáru s teplotou okolí do 25 °C. Při teplotách vyšších než 25 °C se jedná již o prostor s nebezpečím výbuchu.
Domnívám se, že v prostorách, kde je určeno nebezpečí výbuchu BE3N2, musí být určeno i prostředí nižšího stupně, tedy prostor s nebezpečím požáru BE2N3. Tudíž i instalace v těchto prostorách by měla být provedena nejen dle ČSN 33 2350 pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, ale i dle ČSN 33 2000-4-482 (Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím), i když v čl. 482. 0 této normy se uvádí, že tento oddíl nepokrývá prostory s nebezpečím výbuchu.
Prosím o vaše stanovisko k uvedenému problému.

Otázku podává: Miroslav Jindra
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 2. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL