+

AD-055 ČSN 65 0201 - obaly pro přepravu hořlavých kapalin

OTÁZKA:
ČSN 65 0201 - obaly pro přepravu hořlavých kapalin
Byla zrušena ČSN 65 0201/1991 a nahrazena normou stejného označení z 8/2003. Původní neplatná norma v čl. 71, 72, 73 a 74 stanovovala povinnost, že obaly pro přepravu hořlavých kapalin musí mít stanovený povrchový odpor a musí být označeny.
Prosím o sdělení, která norma a článek toto řeší (myslím taxativně, nikoliv všeobecně). Nová norma ČSN 65 0201/2003 toto neřeší.
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 12. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL