+

AD-002 Upřesnění vlivu prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 a následně bezpečnostních předpisů pro užívání el. spotřebičů mentálně postiženými osobami

OTÁZKA:
Upřesnění vlivu prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 a následně bezpečnostních předpisů pro užívání el. spotřebičů mentálně postiženými osobami
V normě ČSN 33 2000-3 byl zaveden vnější vliv BA - schopnost lidí a následně BA3 - invalidé. V ČSN 33 2000-5-51 tab. 51A je upřesnění: "Podle povahy postižení." V ČSN 33 1310 je rozdělení pouze na laiky. Je zde rozpor BA1 (běžné) a BA3 (invalidé). Není proto ani zřetelné rozdělení na invalidy tělesné a duševní.
Proto Vás žádám a zhodnocení a výklad těchto norem s ohledem na níže uvedený konrétní případ.
Chovanci Ústavu mentálně postižených jsou invalidé - mentálně postižené osoby. Mají v osobním vlastnictví radiomagnetofony a jiné elektrické spotřebiče. Mohou je tedy volně používat, zapínat, vypínat, přenášet? Jaké je Vaše stanovisko na tyto následující otázky?

1. Platí pro mentálně postižené invalidy ČSN 33 1310? Mohou obsluhovat tyto spotřebiče? (s ohledem na jejich nesvéprávnost, kdy je na ně pohlíženo jako na osoby nemající právní odpovědnost)

2. Musí se provádět revize a kontroly těchto spotřebičů dle ČSN 33 1600? Pokud ano, platí lhůty dle této normy?

3. Co se rozumí pod pojmem a kdo určuje upřesnění: "Podle povahy postižení..." Jaký předpis, norma, zákon...

Otázku podává: S. Holub
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL