+

AD-001 Dotazy k normě ČSN 33 2000-3

OTÁZKA:
Dotazy k normě ČSN 33 2000-3
1. V souvislosti s ČSN 33 2000-7-701, kde v čl. 701.512.2 je místo určení vnějších vlivů uvedeno krytí elektrických předmětů, se dotazujeme, zda odkazem na uvedenou normu jsou vnější vlivy jednoznačně určeny. Stačí v protokolu o určení vnějších vlivů pouze odkaz na uvedenou normu, když jde o koupelny nebo umývárny s trvale se vyskytující vlhkostí, umývárny s mokrou dlažbou a podobnými vlivy?

2. Na vstupních školeních se zpracovatelem normy jsme byli upozorněni na existenci ČSN EN 60721-3-4, která je pro určení rozhodující, a pokud provozovatel dodá podklady podle této normy, je naší povinností převést je na určení podle ČSN 33 2000-3.
V této normě je klasifikace podmínek pro zařízení umístěná venku určená třídou 4K3, která obsahuje rozsah teploty, vlhkosti apod. Tato klasifikace odpovídá označení AB8. Třída AB8 je zařazena do prostorů nebezpečných. Z toho vyplývá, že venkovní prostor je prostorem nebezpečným, tak jak býval (pokud se nevyskytnou další zhoršující vlivy neuvedené v tab. 1 ČSN EN 60721-3-4). Pak není třeba uvažovat u venkovního prostředí s teplotou podle třídy AA (jak se objevilo v časopise ELEKTRO), ani s výskytem vody podle tříd AD, neboť v aplikacích a příkladech není nikde déšť uveden. Potom není třeba uvádět ve změně ČSN 33 2000-3, kdy přidáním třídy AD se dostává venkovní prostředí do zvlášť nebezpečného prostoru, že v případě, kdy se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace, toto prostředí je jen nebezpečné. navíc výraz “manipulace” v ČSN 34 3100 chybí.
Celou záležitost uvádíme z toho důvodu, že venkovní svítidlo umístěné nad vchodem domu, tj. v prostoru zvlášť nebezpečném, bude podrobeno dozoru ITI.
Další nesrovnanost se týká elektrických zařízení umístěných venku, ovšem pod přístřeškem, takže je chráněno před deštěm a přímým slunečním zářením. Pokud se na ně aplikuje třída AB7, vychází z hlediska zatřídění do prostorů ještě hůře než úplně nechráněné, tj. AB8

Otázku podává: J. Vladyka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL