+

AD-525 Prostory s dětmi z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 změna Z1:4/2010 není v tabulkách NA.4, NA.5, NA.6 zatříděný vnější vliv BA2-Děti. Jak klasifikovat/zatřídit tento vnější vliv z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?

V tomto případě se jedná o prostory v základní umělecké škole, kde mají přístup a pohyb (učebny, společné chodby, ateliéry apod.) děti od pěti let.

Šrajer

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 7. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL