+

AD-534 Instalace v kotelnách na hnědé uhlí

V poslední době reviduji několik kotelen na hnědé uhlí. Protože jsem nenašel na vašem portále dílenskou příručku ani příspěvek ve vašem informačním fóru, který by tuto problematiku řešil (jen AD 418), pokusil jsem se shrnout základní body, které jsou pro kotelny na hnědé uhlí specifické. Prosím vás o odsouhlasení, případně opravení či doplnění mých stanovisek.

Setkávám se s kotelnami na hnědé uhlí, které byly zřízené před několika desetiletími, v nichž se v minulých letech provedla výměna kotlů za nové, někdy včetně obvodů M a R.

Vyskytuje se zde prach, ale ten musí provozovatel odstraňovat. Pokud je tedy hnědouhelný prach odstraňován, jsou zde vnější vlivy normální, tak jako i kotle aktuálně prodávané jsou výrobci vyrobené pro prostředí normální. Pokud by prach nebyl odstraňován, vznikla by tam kategorie vnějších vlivů BE2N2 – nebezpečí hořlavých prachů. Pro revize a preventivní údržbu elektrických instalací v těchto prostorech platí ČSN EN 60079-17 ed. 4 (ed. 3) dříve ČSN EN 61241-17 a ještě dříve pro ně platila ČSN EN 50281-1-2. Čili kotle aktuálně prodávané a elektroinstalace tomuto výbušnému prostředí nevyhovují. Pokud se jedná o starou kotelnu na hnědé uhlí, kde nedošlo k žádným změnám ani tam nejsou žádné nově instalované obvody či zařízení, tak v nich bývalo prostředí stanoveno kategorií 332 a v normě ČSN 33 2000-5-51:2000 (dříve ČSN 33 2000-5-51:1996 a ještě dříve ČSN 33 2310 kapitola 3.3.2 Prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů) jsou popsána technická opatření, která bylo třeba u kotelen zhotovených v tomto období uplatnit, čili takovou kotelnu posuzuji pak dle těchto starých norem.

Z vnějších vlivů normálních následně vyplývá že:
Není důvod, proč by zde měly být instalované (pro nově instalované obvody) proudové chrániče 300 mA.
Není důvod proč by zde měly být instalované (pro nově instalované obvody) 4pólové či 2pólové jističe.

Vedle kotelen bývají často uhelny, ve kterých by měla být stanovena kategorie vnějších vlivů BE2N1. Elektroinstalace se zde posuzuje dle normy ČSN 33 2000-4-482.

Elektroinstalace by měla být vybavena zařízením nouzového vypnutí dle ustanovením článku 464.1 normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002.

V kouřovodech by neměly být instalované axiální ventilátory.

V kotelnách bývá často instalováno hlavní ochranné pospojování budovy (teplovodní potrubí, vodovodní potrubí atd.) dle čl. 411.3.1.2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

V kotelnách bývá často instalovaná ocelová konstrukce tvořená pochůznou plošinou nad kotli (téměř vždy také pospojovaná, která způsobuje vnější vliv BC4). Za závadu považuji to, když tato ocelová konstrukce plošiny se schodištěm není připojená k ochrannému pospojování a vše ostatní kovové okolo je pospojované. To se stává někdy při výměně kotlů za nové (např. kovové kotle, které jsou mechanicky odděleny od ocelové konstrukce plošiny).

V některých komínech bývá instalovaná kovová vložka, která by neměla být na střeše spojena s jímací soustavou hromosvodu, ale naopak by měla být chráněna jímací soustavou bleskosvodu tak, aby byla nahoře dostatečná přeskoková vzdálenost. V tomto případě by mělo pak být ochranné pospojování kotelny spojeno co možná nejkratším uzemňovacím přívodem s uzemňovací soustavou budovy.

Doseděl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 3. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL