+

AD-537 Montáž do hořlavých látek a na ně

Obracím se na Vás jako na odborníka i v oblasti ukládání elektrických instalací a zařízení na a do hořlavých hmot. Delší dobu řeším problém elektrických domovních instalací (svorkovnice, vypínače a zásuvky) hlavně do hořlavých hmot.

Zadání:

V čl. 6.5 ČSN 33 2312 ed. 2 je stanoveno, že elektrická zařízení a předměty, jejichž úkolem není výroba tepla a které nejsou výrobcem určena pro montáž na a do hořlavých látek, je nutno při jejich montáži oddělit od hořlavých hmot nehořlavou, tepelně izolační podložkou.

V bodu 3) vysvětlivek k tabulce č. 1 ČSN 33 2312 ed. 2 je dovoleno do normálně hořlavých látek a na ně montovat domovní elektrické přístroje, krabicové rozvodky, krabice s elektrickými přístroji do 16 A a do 400 V pokud jsou z látky alespoň odolné proti šíření plamene.

Na trhu jsem nenalezl jedinou svorkovnici (včetně Wago), která by byla deklarovaná pro ukládání na a do hořlavých hmot či jinak zkoušená alespoň na odolnost proti šíření plamene. Pozor! v katalogu KOPOS je u těchto svorkovnic tento údaj uveden chybně a toto bude opraveno.

Např. zápustné krabice univerzální KOPOS jsou deklarované pro použití na i do hořlavých hmot s třídou reakce na oheň až D a krabice do dutých stěn (oranžové do sádrokartonu) jsou deklarovány pro použití na i do materiálů třídy reakce na oheň až F. Krabice údajně nepodléhají ČSN 33 2312, ale ČSN EN 60670, podle které je i zkouší. Žádná tato krabice však není deklarovaná s tepelně izolujícími účinky, a navíc krabice do A až D jsou v zadní části v perforaci děravé.

Otázka – problém:

Je možné v takovéto krabici, zapuštěné do hořlavé hmoty s TRO A až D, případně A až F instalovat jakoukoli svorkovnici i když není deklarovaná do hořlavých hmot a krabice není tepelně izolační a navíc u některých typů vzadu děravá?

Je možné např. zásuvkový strojek s určením na i do hořlavých hmot TRO A až F namontovat přímo do hmoty bez instalační krabice?

Nově vyráběné zásuvkové a vypínačové strojky jsou již zkoušeny výhradně pro vodiče Cu (pro vodiče Al se údajně norma připravuje). Jak řešit výměnu při jejich poškození ve starších rozvodech s vodiči Al v hořlavých hmotách?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 3. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL