+

AD-545 Shromažďovací prostor

Mám otázku ke shromažďovacímu prostoru. Ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, potažmo č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, je psáno použití kabelů B2ca, s1, d0. V normě ke shromažďovacím prostorům (ČSN 73 0831:2011) je uveden odstavec 5.4.1, který nás v bodě d) vrací na normu ČSN 73 0802, čl. 12.9.3, kde jsou uvedena vyhovující řešení. Mimo jiné je zde uvedeno, že je-li použito SOZ (samočinné odvětrávací zařízení) nebo SHZ (samočinné hasicí zařízení) mohou být použity klasické kabely. Samozřejmě chápu, že vyhláška je nad "normu", a proto do shromažďovacího prostoru vždy B2ca, s1, d0 (Dca). O jaká místa se pak tedy jedná, kde mohu reálně používat klasickou kabeláž v kombinaci s SOZ či SHZ?

Můj další dotaz je ke kabelové trase ve shromažďovacím prostoru. Požárníci často v PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) uvádějí onu citaci vyhlášky č. 23/2008 Sb. na kabely ve shromažďovacím prostoru, ale co kabelová trasa, na které jsou kabely uloženy, ta funkční být nemusí? Dle mých zkušeností to v PBŘ (požárně bezpečnostním řešení) nikdo neřeší a postačí jim klasické plechové žlaby či trubky do shromažďovacích prostor od KOPOSu. Copak zde není riziko pádu kabelové trasy do davu lidí nebo se počítá s tím, že se hned všichni dají na útěk únikovými cestami? U CHÚC je alespoň požadavek na 15 minut.

Poslední otázka, prosím o vysvětlení, co v normě ČSN 73 0802 přesně znamená výraz "volně vedené vodiče a kabely"? Mám to chápat jako kabely přichycené úchytkami do stropu či konstrukce, nebo se z pohledu této normy považují za volně vedené vodiče či kabely i kabely ve žlabu?

K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 8. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL