+

AC-369 Pospojování v souvislosti s ochranou anténních systémů před bleskem

Prosím o Váš názor na problematiku průřezů vodičů pospojování, řešení ochrany proti blesku s ohledem na základní normativní požadavky, tzn. ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 versus normu bezpečnosti pro kabelové systémy/elektronické komunikace ČSN EN 60728-11 ed. 3.

Např. firma SALTEK uvádí průřezy v zapojení s anténním systémem v LPZ 0B (viz níže uvedený obrázek), pro pospojování přípojnic a anténního stožáru průřezy 16 mm2 Cu, což odpovídá doporučení norem ČSN EN 62305-3 ed. 2 a ČSN EN 62305-4 ed. 2, snad jen s tím, že pro kovový stožár to je CY 6 mm2.

Naproti tomu ČSN EN 60728-11 ed. 2 i ed. 3 uvádí pro anténní systém v LPZ 0B, (viz obrázky 10 až 16 v ČSN EN 62305-3 ed. 2 a 11 až 17 v ČSN EN 62305-3 ed. 2), požadavky na pospojování minimálně pouze CY 4 mm2 (vodiče č. 4, 4a).

Je asi faktem, že vodičem může protékat vyšší bleskový proud. Otázka zní, co se odehraje s tenkými koaxiálními kabely (asi se vypaří).

V podstatě mi jde o to, že firma připravila v rodinném domku (LPS III) vodiče pospojování ke stožáru STA CY 6 mm2 s odkazem na požadavky hlavního pospojování/uzemnění dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a ČSN EN 60728-11 ed. 2.

Zda lze tedy uvedené řešení považovat za chybné, resp. nevyhovující (bude-li se pohlížet z hledisek souboru ČSN EN 62305), nebo se lze o řešení dle ČSN EN 60728-11 ed. 2 a ed. 3 opřít jako o možné použitelné (nikoliv chybné).

Sám se přikláním spíše k většímu průřezu 16 mm2 CY, nicméně výše uvedené řešení s nižším průřezem si takříkajíc taky nikdo nevycucal z prstu (a zvlášť v rodinném domku).

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 4. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL