+

AC-377 Konzultace k hromosvodu

Prosím o konzultaci k následující situaci hromosvodní soustavy:

Jedná se o bytový dům (7 bytů), čtyři nadzemní podlaží. LPS je projektem definován jako "LPS III.". Jedná se o neizolovaný LPS. Dvě pultové střechy spojené plochou střechou nad chodbou, schodištěm a výtahem. Krytina PVC.

1. Obr. 1 a obr. 2: Svody č. 1 a č. 2 jsou vedeny po fasádě a ustupují po pilíři ustupujícího podlaží (kryté stání pro auta). V projektu je uvedeno: "nebezpečí dotykových a krokových napětí je eliminováno malou pravděpodobností výskytu osob v blízkosti svodů při bouřce".

Obr. 1 Ustupující podlaží – kryté stání – svod hromosvodu č. 2

Obr. 2 Ustupující podlaží – kryté stání – svod hromosvodu č. 1

Obr. 3 Ustupující podlaží – kryté stání svod hromosvodu – náhled

 

Domnívám se, že: dle kapitoly 8 ČSN EN 62305-3 ed. 2 relativně není nutné se zabývat krokovými napětími (je tam štěrkové lože a zámková dlažba). Ovšem stran dotykových napětí a dostatečných vzdáleností "s" bych si tak jistý již nebyl – viz též článek E.4.2.3.3. Řekněme, že minimálně zde má být umístěna informační tabule (nezdržovati se do 3 m ...), byť je to do jisté míry alibistické řešení.

2. Obr. 1 a obr. 2: Svody č. 1 a č. 2 jsou vedeny po fasádě a ustupují po pilíři ustupujícího podlaží (kryté stání pro auta).

Poblíž svodů jsou na fasádě umístěny reflektory – projektant neurčil dostatečnou vzdálenost "s". Domnívám se, že stanovení této dostatečné vzdálenosti je výhradně na zpracovateli projektu. Proto ani odborná firma by ve vlastním zájmu neměla cokoliv stanovovat a řešit. Toto musí stanovit projektant

3. Obr. 4: V projektové dokumentaci se konstatuje, že z důvodu výšky nelze pro ochranu stožáru elektronických komunikací (STA) použít oddálený jímač. Z tohoto důvodu se stožár spojí s hromosvodem (bude vlastně strojeným jímačem) a koaxiální kabel se vybaví ochranou proti přepětí LPZ0A až LPZ2.

Obr. 4 Bytový dům – čtyři nadzemní podlaží (7 bytů) – LPS III – mřížová jímací soustava, 5 svodů

Jelikož má objekt 5 svodů a vzdálenost podél jímací soustavy od vrcholu stožáru k bodu pospojování není delší než 20 m a (v dotčené sekci jsou 3 svody - 3, 4 a 5 a kc je nejhůře = 0,44), domnívám se, že uvedené tvrzení není zcela košer. Obvykle se tyto stožáry právě vybavují oddáleným jímačem a ani v tomto případě bych neviděl problém.

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 7. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL