+

AE-602 Vedení kabelů VN v plastových kabelovodech

Prosím o Váš názor k dotazu, který se týká vedení kabelů vn v plastových kabelovodech.

Pro uložení devíti kabelů vn (třížilové 22 kV) v zemi chceme využít kabelovodu z PVC chrániček 160 mm v sestavě 3 x 3 dle obrázku.

 

Vzdálenost mezi chráničkami je dána distančními rozpěrkami – tj. cca 5 cm. Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 příloha NB je minimální vzdálenost (pro kabely 22 kV v zemi) mezi kabely 20 cm.  Je nutné tuto vzdálenost dodržet i v případě použití výše zmiňovaného kabelovodu? Zásyp uvažujeme štěrkopískem s ručním hutněním. Pokud bychom chtěli vyhovět normě, musíme zvětšit šířku výkopu a jednu pozici danou distančními rozpěrkami nechat volnou. Nebo považujete za vyhovující zalít kabelovod s mezerami 5 cm použitím cementové malty, abychom vyhověli normě z hlediska účinků el. oblouku?

Marek Jagla

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 9. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL