+

AE-609 Provedení elektroinstalace administrativní budovy (Nový příspěvek 2. 11. 2018.)

V budově, která slouží jako administrativní centrum, byla vypracována dne 12. 5. 2012 výchozí revize. Ve zprávě bylo konstatováno, že provedení elektroinstalace odpovídá technické dokumentaci a splňuje všechny platné normy ČSN, vyhlášky a právní předpisy.

Celkový posudek zní: Elektrická instalace v rozsahu revize je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Poznámka: Zásuvky umístěné v normálním prostředí nejsou napojeny za proudovým chráničem 30 mA. Dle projektu se jedná o administrativní objekt, kam mají přístup pouze zaměstnanci, nejedná se v tomto případě o laiky. Je zde využita výjimka dle čl. 411.3.3 z ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Veškeré osoby (zejména zaměstnanci) využívající jakýmkoliv způsobem jakákoliv elektrická zařízení v objektu musí být prokazatelně řádně proškolení a musí výt seznámení s bezpečnostními předpisy, a to tak, aby na ně bylo možno pohlížet jako na osoby poučené ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

V Technické zprávě bylo doplněno (není uvedeno, kdo tuto poznámku doplnil a kdy):

Zásuvky v kancelářích. Vzhledem k tomu, že v domě se jedná o rozsáhlejší rozvody, vlivem kapacitních proudů proudové chrániče mohou vypínat. Proto je toto řešení provozně nevhodné a v projektu jsme ho nezvolili. Navrhli jsme variantu, kdy se zaměstnanci stanou poučenými osobami (proškolením). V případě návštěvy osoby neproškolené buď za ně bude zodpovídat navštívená osoba, nebo bude provedeno krátké poučení.

Přes všechny uvedené důvody bezpečnostní technik trvá na tom, že všechny zásuvky musí být vybaveny proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem 30 mA. Prosím o Váš názor.

Frühauf

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 10. 2018
Aktualizováno: 2. 11. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL