+

AB-418 Seskupení obvodů

Studuji normu ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a zajímalo by mne, zda tabulka B.52.20 řeší i to, že například perforovaná kabelová lávka bude mít víko. Nebo tabulka platí pro kabelové lávky, které jsou „ze shora“ nezakryté?

Pokud tedy perforovanou kabelovou lávku (žlab) zakryji víkem, měl bych použít přepočítávací součinitele z tabulky B.52.17 položka 1 (svazek ve vzduchu, na povrchu zapuštěný nebo uzavřený) – mám pravdu?

Jaké přepočítávací součinitele bych měl použít, pokud budu mít tři perforované kabelové lávky, které budou zakryty víkem v odpovídajících rozestupech dle poznámky 3 tabulky B.52.20?

Je možné v perforované kabelové lávce (neuzavřené nebo uzavřené odpovídajícím víkem) využít poznámku 2 tabulky B.52.17, kdy při velkém počtu kabelů v lávce bych si tyto kabely rozdělil do svazků (např. po 6 kabelech, tedy součinitel 0,57) a těchto svazků bych si v této lávce vytvořil několik, ale protože bych zajistil vodorovné vzdálenosti mezi těmito svazky větší než dvojnásobek jejich vnějšího průměru (vnější průměr celého svazku), tak bych již tyto svazky navzájem nezohledňoval – je to možné si takto vyložit zmiňovanou poznámku?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 4. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL