+

AH-720 Úvod revizní zprávy a celkové hodnocení

Mateřská škola provedená podle ČSN 34 1010 v celé instalaci. Mohu formulovat, podle jakých současných platných norem jsem revizi prováděl, následujících způsobem?

Z P R Á V A o pravidelné revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500:1990 včetně změn 1, Z2, Z3 a Z4, souboru norem ČSN 33 2000 – zejména ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 a ČSN 33 2130 ed. 3. Přitom v revizní zprávě dále rozvádím, že reviduji podle neplatné ČSN 34 1010. Mohu celkové hodnocení formulovat takto?

Celkový posudek: Podle ČSN 33 1500 čl. 6.1.2 a na základě provedených prohlídek a zkoušek prohlašuji níže:

Pevný elektrický rozvod (instalace) v rozsahu výše uvedeném je schopný bezpečného provozu podle ČSN 33 1500. Podle ČSN 33 2000-6 ed. 2 čl. 6.4.4.1 prohlašuji, že elektroinstalace neodpovídá a není nalezena shoda se souborem IEC 60364. Podle mě musím někde v revizní zprávě citovat platné normy. Nebo mohu již v hlavičce začátku revizní zprávy napsat jen – podle ČSN 34 1010 a ČSN 33 1500 – a v celkovém hodnocení napsat jen, že elektrická instalace odpovídá dříve platným ČSN. Samozřejmě je v závadách a doporučeních popsáno doporučení nové instalace podle platných ČSN s přihlédnutím na objekt – Mateřská školka. Mezi revizními techniky se pořád dohadujeme o tyto položky revizní zprávy: hlavička – podle jakých norem – celkové hodnocení.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 10. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL