+

AE-646 Požární rozváděč pro centrálu nouzového osvětlení

V průmyslové hale je navrženo nouzové osvětlení napájené z centrály nouzového osvětlení. Centrála je v samostatném požárním úseku, v provedení bez požární odolnosti. Standardně veškeré zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení napájím z požárního rozváděče, trasa s funkční integritou při požáru. Požární rozváděč má přívod realizován před hlavním jističem v hlavním rozváděči, opět funkční trasa. Je možné připojit přímo centrálu nouzového osvětlení? Tzn. vynechat požární rozváděč a pouze zajistit napájení před hlavním jističem s trasou s funkční integritou při požáru cca 40 m. ČSN 73 0848 a ČSN 73 0834 hovoří pouze o trasách, nikoliv o rozváděčích. Případně, ve které normě lze nalézt problematiku rozváděčů sloužících k napájení zařízení PBŘS? Vypínání central stop a total stop (včetně centrály a dalších zařízení PBŘS) bude zajištěno.

Opravil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 1. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL