+

AD-600 Vnější vlivy a třídění prostorů

1. K datu 7. 7. 2020 nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 stávající ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, která stanovuje rozdělení prostorů z hlediska úrazu elektrickým proudem na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Zároveň se ruší ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 tab. NA4, NA5 a NA6.
Jakým způsobem se budou v nově vytvářeném protokolu o určení vnějších vlivů stanovovat jednotlivé prostory?

2. Jak se dotkne zrušení prostorů zvlášť nebezpečných zařízení třídy I skupina B dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. příloha čl. 4 a 5?

Emil Vysloužil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 5. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL