+

AE-682 Oddělení svorek

V ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 čl. 521.8.3 je uvedeno: Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkami, netýká se to připojovacích zařízení odpovídající soubodu IEC.....

Mám dotaz, zda je nutné ve společné svorkové krabici takto oddělit svorky silového obvodu osvětlení a svorky obvodu ovládání sběrnice DALI. Každý obvod je přiveden samostatným kabelem. Použity jsou svorkové věnečky KOPOS na silové obvody a nasouvací svorky obvodů Dali.  Sobor norem IEC nemám k dispozici a je pouze v angličtině. Případně ve kterých českých normách bych našel řešení?

Krajíček Bedřich

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 2. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL