+

AD-622 Jiskrová bezpečnost

Prosím o upřesnění požadavku na ukončení a uzemnění nepoužitých vodičů vícežilového kabelu. Dle ČSN EN 60079-14 ed. 4, čl. 16.2.2.5.3 musí být takové vodiče:
a) izolovány od země a navzájem od sebe + vhodně ukončeny (smršťovací bužírka nebo svorky), nebo
b) spojeny se zemí pokud jsou jiné obvody v kabelu spojeny se zemí přes „návazná“ zařízení. Za taková zařízení považuji např. Zenerovy bariéry nebo třeba přepěťové ochrany analogových signálů 4 až 20 mA.

Je tedy otázkou, zda pro jiskrově bezpečné bariéry s galvanickým oddělením je mandatorní požadavek pouze podle písm. a) (a je jedno, jestli je ukončím zafouknutím nebo na svorkách nebo kombinací obou možností)? Nebo zda je i možné např. volné vodiče ve sdružovací skříni v Ex zóně „zafouknout“ a nechat ve žlabu a v rozváděči v BNV prostředí tyto žíly ukončit na svorkovnici IS obvodů a příslušné svorky uzemnit na dedikovanou zemnicí sběrnici pro IS obvody a pro stínění?

Nevzniká tak nějaké potenciální nebezpečí tímto provedením (např. zavlečení nějakého potenciálu do zóny apod.)?

Doplňující dotaz: Je možné dedikovanou sběrnici pro uzemnění IS obvodů spojit v jednom bodě přímo v rozváděči s dedikovanou sběrnicí pro uzemnění stínění ostatních ne-IS obvodů? Přičemž platí, že obě tyto sběrnice jsou v rozváděči izolovány od sběrnice PE.

Petr Matoušek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 6. 2022
 
 
Facebook Obchod IN-EL